Humboldt's Gift av Saul Bellow

Omslaget til Humboldt's Gift

ROMAN: Humboldt’s gift er ein roman om vennskapet mellom poeten Von Humboldt Fleisher og forfattaren Charlie Citrine. Dei to får vidt forskjellige lagnadar. Citrine opplever enorm kommersiell suksess, men suksessen uteblir for Humboldt, som forgår i bitterheit og manisk depresjon.

Les meir
Skrive den 13. oktober 2016 av Olav

Moby Dick av Herman Melville

Omslaget til Moby dick viser ein kval

ROMAN: Det er kanskje ikkje så mykje vits i å skriva ein bokomtale av ein klassikar som Moby-Dick, men her er no nokre tankar likevel. Eg var slett ikkje sikker på kva eg skulle venta av denne boka. Eg hadde sett for meg ein tung, allegorisk roman, og langt på veg svara boka til desse forventningane.

Les meir
Skrive den 26. september 2016 av Olav

I Contain Multitudes av Ed Yong

Omslaget til I Contain Multitudes viser mikroskopbilde av bakterier

SAKPROSA: Det er ei usynleg verd som omgir oss alle, men dei færraste av oss tenker noko særleg på det. Eg snakkar om mikrober, så klart. Hadde du gløymt at kvar centimeter av kroppen din, kvar overflate du tar på og sjølv lufta du pustar inn kryr av skapningar du ikkje kan sjå?

Les meir
Skrive den 7. september 2016 av Olav

Rendezvous With Rama av Arthur C. Clarke

Omslaget til Rendezvous With Rama viser eit romskip og eit mystisk objekt i rommet

SCIENCE FICTION: Rendezvous With Rama er klassisk science fiction, på godt og vondt. I året 2130 oppdagar astronautar at ein himmellekam er på veg inn mot hjartet av solsystemet, med enorm fart. Og ikkje nok med det: Lekamen, som får namnet Rama, liknar ingenting astronomane nokon gong før har sett.

Les meir
Skrive den 4. september 2016 av Olav

Patient H.M. av Luke Dittrich

Omslaget til Patient H.M. viser eit uskarpt bilde av Henry Molaison

SAKPROSA: I 1953 låg 27 år gamle Henry Molaison på operasjonsbordet. Han var ein arbeidarklassegutt som sidan ei ulykke i barndommen hadde lidd av epilepsi, og tilstanden hadde blitt stadig verre med åra. Då den briljante, men omsynslause hjernekirurgen William Beecher Scoville tilrådde ein eksperimentell hjerneoperasjon, var han og familien desperate nok til å samtykka.

Les meir
Skrive den 2. september 2016 av Olav

Ravelstein av Saul Bellow

Omslaget til Ravelstein viser eit kaffeservise på eit serveringsbrett.

ROMAN: Denne romanen oppdaga eg i ei bokhylle på ein sjukeheim, på rommet til ein gammal og sjuk mann. Ikkje heilt upassande: Alderdom og død er viktige tema i boka, som forfattaren skreiv då han var i 80-åra, så vidt eg forstår delvis basert på eigne erfaringar. Boka er full av gode dialogar, varme og nære personskildringar. Dette siste er særleg viktig: Kva seier måten nokon framstår på – korleis dei kler seg og ter seg – om kven dei er?

Les meir
Skrive den 28. august 2016 av Olav

Cloud Atlas av David Mitchell

Omslaget til Cloud Atlas viser boktittelen mot ei teikning av ein solnedgang

ROMAN: Cloud Atlas er ei fortelling inni ei fortelling inni ei fortelling inni ei fortelling inni ei fortelling inni ei fortelling. Kvar av desse fortellingane er i og for seg fullstendig og til dels uavhengig, og følgjer ulike personar, med ulike settingar, sjangrar og ulike fortelllarstilar.

Les meir
Skrive den 28. august 2016 av Olav