Humboldt's Gift av Saul Bellow

Omslaget til Humboldt's Gift

ROMAN: Humboldt’s gift er ein roman om vennskapet mellom poeten Von Humboldt Fleisher og forfattaren Charlie Citrine. Dei to får vidt forskjellige lagnadar. Citrine opplever enorm kommersiell suksess, men suksessen uteblir for Humboldt, som forgår i bitterheit og manisk depresjon. Han kuttar kontakten med Citrine, og døyr isolert og nesten gløymt av det litterære miljøet. Men Citrine, som no er i djupe økonomiske vansker grunna eit pågåande skilsmissoppgjer, er besatt av sin gamle venn.

Miljøet som blir skildra er eitt der stilfulle klede og dyre bilar går hand i hand med kunstnarisk kredibilitet og høgtsvevande filosofiske diskusjonar. Det seier nesten seg sjølv at teksten er nokså tung på name-dropping! Ein del av personane er umiddelbart nokså vanskeleg å sympatisera med, inkludert Citrine, som har forteljarstemma i romanen. Han framstår som veldig sjølvmedlidande og lite merksam på andre, denne rike, gamle mannen – utan vilje til å innsjå dissonansen mellom tankane som opptar han og det materialistiske livet han lever.

Etter ein litt treig start, tek romanen seg opp til ei overraskande underhaldande og tidvis rørande fortelling om vennskap og forholdet mellom pengar og kunst i Amerika i det 20. århundre.

Skrive den 13. oktober 2016 av Olav