Mongol av Uuganaa Ramsay

Omslaget til Mongol viser eit barn i tradisjonell mongolsk klesdrakt

SAKPROSA: Mongol er ein kort memoar om forfattarens oppvekst i Mongolia, og erfaringar som mor til eit barn med Downs syndrom. Ordet mongolisme blei som kjent tidlegare brukt om dette kromosomavviket, ein språkbruk som har eit djupt rasistisk opphav (interesserte kan lesa om dette i Jack Weatherfords Genghis Khan and the Making of the Modern World). Ramsay gjer ikkje så mykje ut av denne dobbelbetydninga, men skriv om kor sårande det var å høyra frå legen at andre kanskje ikkje ville vera i stand til å sjå at sønnen hadde sjukdommen på grunn av den etniske bakgrunnen hans. Mildt sagt forståeleg. Ellers interessant å lesa om oppvekst i det kommunistiske Mongolia på 80 og 90-talet, eit land som har beholdt mykje av den tradisjonelle nomadiske kulturen og som på mange måtar er djupt kulturelt framand for oss i Vesten.

Skrive den 16. oktober 2016 av Olav