Om oss

Eit fotografi av Olav og Marie med kvar si bok

Bjørkhaug bøker er ein bokblogg av Olav Østebø Olsen og Marie Jahren Fludal. Her vil me skriva bokmeldingar og anna litteraturstoff. Bloggen har ellers ikkje noko spesielt tema eller sjangerfokus, men Olav er særleg glad i historiske romanar og science fiction, og Marie er særleg glad i («men det blir vel ikkje feil å seia at du hatar dei òg» – sitat Olav) nordisk samtidslitteratur, debattbøker og barneklassikarar.

Kontakt oss

Olav:oenols@gmail.com Marie: marie@fludal.no